نخستین دوره کارشناسی ارشد MIM ( مدیریت بین الملل)  با همکاری دانشگاه Grenoble Pierre Mendes از دانشگاههای ممتاز کشور فرانسه ، با برگزاری دوره BUSINESS GAME و مراسم دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد در شهر گرونوبل برگزار گردید.

 

این دوره با هدف تربیت تخصصی همکاران در زمینه علوم مدیریت مرتبط با مباحث امور بین المللی به زبان انگلیسی و بارویکرد بانکی با اهداف زیر از اردیبهشت ماه 1393 لغایت آذرماه 1394 در بانک سامان برگزار شد:

-         آمادگی پرسنل جوان بانک سامان به منظور کسب مهارتهای کسب و کار با تاکید بر تجارت بین الملل

-         توسعه دانش های تخصصی شرکت کنندگان به منظور ایجاد توانایی و انگیزه در تصمیم گیری ها ی موثر بر تجارت بین المللی

-         افزایش مهارتهای اثربخش شرکت کنندگان در زمینه هایی مانند حل مسئله ، مدیریت پروژه، مهارتهای برقراری ارتباط موثر و توسعه مهارتهای کیفیتی موثر در زمینه مذاکره و رهبری و مدیریت کسب و کار

 

این دوره در 12 بخشآموزشی و کارگاه های تجارت، مجموعه سخنرانی ها و کارآموزی  و در طی دو سال  در آکادمی بانک سامان در تهران و دوره نهایی BUISINESS GAME به همراه مراسم دفاع از پایان نامه در شهر گرونوبل فرانسه برگزار و  به شرکت کنندگانی که دوره را با موفقیت گذراندند گواهینامه تخصصی کارشناسی ارشد توسط دانشگاهGrenoble Pierre Mendes اعطا گردید.

سیلابس های درسی این دوره منطبق با دوره مدیریت بین الملل MIM جهانی می باشد و براساس این نظام ، دوره برای بانک سامان طراحی شده است. سیلابسهای درسی این دوره به شرح زیر است :

1-      مدیریت مالی و گزارشات مالی برای مدیران بین المللی

2-      مدیریت ریسک

3-      تجارت و قراردادهای بین الملل

4-      مدیریت عملکرد و اصول کنترل در بانکداری بین الملل

5-      مدیریت استراتژیک بین المللی و بازاریابی بین المللی در بانکداری

6-      منابع انسانی در زمینه جهانی

7-      اخلاق و فرهنگ در زمینه بین المللی

8-      مدیریت و ارتباطات بین فرهنگی

9-      نوآوری و سازمان

10-  رهبری و کارگروهی

11-  مدیریت پروژه بین المللی

12-  Business Game

-         پایان نامه