آکادمی سامان از ابتدای سال 94 با هدف کاهش هزینه های آموزشی و ترویج آموزش مجازی طراحی، تولید و اجرای دوره های آموزشی مجازی را در برنامه خود قرار داده است. این دوره ها کاملا بومی و به صورت مستقل در آکادمی تولید شده اند.